Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
จีรวรรณ หงษ์ทอง// 1 ครั้ง
ขอแนะนำสรุปงานวิจัย หรือ Research brief ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ประกอบด้วย 4 โครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เชื่อมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยตั้งแต่ “ในบ้าน” ออกไป “นอกบ้าน” จนถึงท้องถิ่น กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสะท้อนภาพ ครอบครัวไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย
การเดินทางไกลที่คุ้มค่า
ปราโมทย์ ประสาทกุล// 70 ครั้ง
ผมเขียนบทความนี้บนเครื่องบินที่กำลังบินจากกรุงมาปูโต ประเทศโมซัมบิก สู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ช่วงนี้จะใช้เวลาบนอากาศประมาณ 9 ชั่วโมง ผมจะแวะพักที่โดฮา 3 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนเครื่องบินต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะใช้เวลาบินอีกราว 6 ชั่วโมง รวมเวลาที่ผมจะใช้ในการเดินทางกลับจากโมซัมบิกมายังประเทศไทยไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาเดินทางจากที่พักมาสนามบิน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรอขึ้นเครื่อง อีกหลายชั่วโมง อย่างการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับโมซัมบิกของผมครั้งนี้ถ้าคิดรวมทั้งขาไปและขากลับก็ประมาณได้ว่าผมต้องใช้เวลา 2 วันเต็มๆ
การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย
ภูเบศร์ สมุทรจักร// 21 ครั้ง
พัฒนาการของเศรษฐกิจและสังคมทำให้โลกในความคิดกว้างใหญ่ขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและไม่ต้องการคำอธิบายใดๆ เพิ่มเติม ทว่าความทันสมัยและความก้าวหน้าของชีวิตในโลกยุคใหม่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่นับแต่จะแพงขึ้นทุกวัน บีบเค้นการทำมาหากินให้หนักขึ้น ออกไปไกลจากบ้านมากขึ้น และใช้เวลากับที่บ้านน้อยลง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อการมีลูก แต่ยังไม่เอื้อต่อการดูแลสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวด้วย กลายเป็น “ความเปราะบาง” รูปแบบใหม่ที่กำ.ลังท้าทายสถาบันครอบครัวของไทยในปัจจุบัน
MOST POPULAR
วินิจฉัยความสุข แม่หญิงการะเกด
สุภาณี ปลื้มเจริญ 1524 ครั้ง
เวลานี้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก “แม่หญิงการะเกด” จากละครดังที่เพิ่งลาจอไปเมื่อไม่นานมานี้ วันนี้จึงขอชวนออเจ้า (ผู้อ่าน)  ทั้งหลายมาร่วมวินิจฉัยความสุขของ “แม่หญิงการะเกด” ด้วยเครื่องมือวัดความสุขที่เรียกกันว่า HAPPINOMETER* ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความสุขที่บุคคลสามารถวัดได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดเสมือนการใช้ปรอทมาวัดความรู้สึกและประสบการณ์ที่สะท้อนจากมิติคุณภาพชีวิตของตนเอง สามารถใช้วัดความสุขได้ทั้งในระดับบุคคลและคนทำงานในองค์กร โดยมีพัฒนาการมาจาก “แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง: SELF ASSESSMENT” โครงการวิจัย “จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th