" ประชากรประชุมกัน "
ธีรนงค์ สกุลศรี || การดู 298 ครั้ง
09 ตุลาคม 2561

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติเรื่อง การจดทะเบียนเกิดปัญหาสุขภาพและสังคมของผู้อพยพชาวเมียนมาในประเทศไทย ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ภายใต้โครงการที่สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป และดำเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ร่วมกับโครงการการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย ที่สนับสนุนโดยกองทุน Mekong – ROK Cooperation Fund ดำ.เนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Southeast Asia Junction (SEA Junction) โดยมีผู้แทนเกือบ 200 คนจากภาควิชาการ ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน นักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวเมียนมาในประเทศไทยได้มาร่วมการประชุมครั้งนี้

            เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ.ประเทศไทย นายเปียร์ก้า ตาปิโอลา ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของสหภาพยุโรปในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการธรรมาภิบาลและการพัฒนา” ในการประชุมครั้งนี้


CONTRIBUTORS
ธีรนงค์ สกุลศรี
ชอบทำงาน เดินทาง ถ่ายภาพ เพื่อสร้างเรื่องราวทางความคิด มีความหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เห็น อ่าน และต่อยอดเรื่องราวการเดินทางที่น่าจดจำของตัวเองต่อไป

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th