" บ้านเกิดของคนไทยใน กทม. หลากหลายแต่หลอมรวม "
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ || การดู 559 ครั้ง
15 มกราคม 2562

เชื่อหรือไม่ว่า คน กทม. โดยกำเนิดมีเพียง 2 ใน 3 ถึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้ว เพราะสำมะโนประชากรและเคหะครั้งล่าสุดที่ทำเมื่อ พ.ศ. 2553 ให้ภาพของคนใน กทม. อย่างชัดเจนว่า ในบรรดาผู้ที่เป็นคนไทย มีเพียง 2 ใน 3 ที่เป็นคน กทม.โดยกำเนิด 

แล้วผู้ที่ไม่ได้เป็นคน กทม.โดยกำเนิด มาจากไหนกันบ้าง

จากสำมะโมประชากร ระบุว่า ราว 15% เป็นคนอิสาน เกือบ 9% เป็นคนภาคกลาง อีกเกือบ 7% เป็นคนภาคเหนือ เป็นคนใต้ 4% และมีบ้านเกิดในจังหวัดปริมณฑลอีกราว 3%
แต่ที่เรามองไม่เห็นความหลากหลายของถิ่นกำเนิดนั่นอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้สัมผัสกับคนเหล่านั้นที่หลอมรวมกันอยู่ใน กทม. นั่นเอง

ร้อยละถิ่นเกิดของคนไทยใน กทม.

ที่มา: คำนวณจากข้อมูล 100% สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553


CONTRIBUTORS
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th