" วันประชากรโลก "
กาญจนา เทียนลาย || การดู 707 ครั้ง
09 กันยายน 2562

Designed by Freepik

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2530 องค์การสหประชาชาติคาดว่าโลกเราจะมีจำนวนประชากรครบ “ห้าพันล้านคน” และในปี 2532 ได้ประกาศให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลก (World Population Day) 

    ปัจจุบันแม้ว่าการเกิดของเด็กจะมีแนวโน้มลดลง แต่จำนวนประชากรโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก็ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุข ที่ช่วยป้องกันและรักษาสุขอนามัยของประชากรโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชากรโลกมีอายุยืนยาวขึ้นมากกว่าในอดีต ทั้งยังส่งผลให้หลายๆ ประเทศได้กลายเป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว รวมถึงประเทศไทยด้วย
 


CONTRIBUTORS
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยด้านประชากรและสังคม "มนุษย์แม่ลูก 1" จะให้ทำอะไรก็ทำได้หมด และชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากมาย #มนุษย์แม่ลูก1 #นักวิจัย #ญี่ปุ่นCopyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th