" เทคนิคการสอนลูกวัยรุ่นในช่วงวันสงกรานต์เหงา ๆ "
จรัมพร โห้ลำยอง || การดู 364 ครั้ง
13 เมษายน 2563

ครอบครัวไทยจะทำอย่างไร เมื่อสงกรานต์ปีนี้ เจอวิกฤต COVID-19  
มาตรการ Social Distancing อาจทำให้พ่อแม่ ลูกหลาย ผู้สูงอายุ ต้องอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ  
จะมีวิธีการอย่างไร ที่ทำให้แม้จะมีระยะห่างทางกาย  แต่ไม่เพิ่มระยะห่างทางใจในครอบครัว

สื่อสารแบบห่างๆ สร้างภูมิให้ลูกวัยรุ่น: ในช่วงวันสงกรานต์ที่สมาชิกในครอบครัวต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ขอเชิญผู้ปกครองมาลองใช้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น แบบรักษาระยะห่าง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกัน

 

ความยาว 4.39 นาที
อ้างอิง ผลการศึกษาจากโครงการครอบครัวสำคัญ

website: www.ครอบครัวสำคัญ.com

#วันสงกรานต์ #คุยกับวัยรุ่น #ครอบครัวสำคัญ #ThaiFamilyMatter #TFM

 


CONTRIBUTORS
จรัมพร โห้ลำยอง

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th