" แรงงานไทยในต่างแดน "
กาญจนา เทียนลาย || การดู 406 ครั้ง
13 ธันวาคม 2561

สถิติแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ* เปรียบเทียบระหว่างปี 2550 และปี 2560 พบว่า มีแนวโน้มลดลง แต่ 3 อันดับแรกของกลุ่มประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานยังเหมือนเดิม คือ

  • อันดับ 1 กลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งประเทศไต้หวันครองแชมป์ที่แรงงานไทยนิยมไปทำงานมากที่สุด
  • อันดับ 2 กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยในปี 2550 พบว่า แรงงานไทยนิยมไปทำงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิสราเอลในจำนวนใกล้เคียงกัน (7 พันคน) แต่ในปี 2560 กลับพบว่าอิสราเอลเป็นอันดับหนึ่ง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รองลงมาซึ่งจำนวนต่างกันมากถึง 6 เท่า
  • อันดับ 3 กลุ่มประเทศยุโรป โดยเฉพาะประเทศสวีเดน

*กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/overseas


CONTRIBUTORS
กาญจนา เทียนลาย
นักวิจัยด้านประชากรและสังคม "มนุษย์แม่ลูก 1" จะให้ทำอะไรก็ทำได้หมด และชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากมาย #มนุษย์แม่ลูก1 #นักวิจัย #ญี่ปุ่น
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th