" เกิดอะไรขึ้น? เมื่อคนร้อยปีในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 65,000 คน "
ศุทธิดา ชวนวัน || การดู 369 ครั้ง
23 เมษายน 2561

          เดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จำนวนคนร้อยปีในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มสูงขึ้นจนถึง 65,692 คนแล้ว นับเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ในรอบ 46 ปี การเพิ่มขึ้นของคนร้อยปีอย่างรวดเร็วเช่นนี้ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นของขวัญที่นายกรัฐมนตรีจะมอบเป็นถ้วยเงิน และประกาศนียบัตรให้กับทุกคนที่มีวันเกิดครบรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 1963 แต่เมื่อจำนวนคนร้อยปีเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายลง โดยเปลี่ยนจากถ้วยที่ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ เป็นถ้วยที่ชุบด้วยเงิน ทำให้ลดต้นทุนได้ถึงครึ่งหนึ่ง (จากเดิม 7,600 เยน ลดลงเหลือ 3,800 เยน) จึงทำให้ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันเคารพผู้สูงอายุแห่งชาติของญี่ปุ่น มีคนร้อยปีจำนวน 31,747 คน ได้รับของขวัญเป็นถ้วยชุบด้วยเงินแทน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าของรางวัลจะลดมูลค่าลง แต่เชื่อได้ว่า คนร้อยปีในญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกมีเกียรติและมีขวัญมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

ที่มา: www.The Japantimes. co.jp/news/2016/09/13; www.The Japantimes. co.jp/news/2016/09/17

จดหมายข่าวฉบับย้อนหลัง  ปีที่ 37 ฉบับที่ 4  ปีที่ 37 ฉบับที่ 4  เกิดอะไรขึ้น? เมื่อคนร้อยปีในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเป็น 65,000 คน


CONTRIBUTORS
ศุทธิดา ชวนวัน
อ.แอน ตัวเล็ก ใจดี ที่มีลูกตัวใหญ่เป็นไซบีเรียนฮัสกี้ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีดีแบบไม่ธรรมดา ของกลุ่มผู้สูงวัยเกินร้อยปี

Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th