" แก่...ก็ดีเหมือนกันนะ "
การเดินทางไกลที่คุ้มค่า
ปราโมทย์ ประสาทกุล 471 ครั้ง
ผมเขียนบทความนี้บนเครื่องบินที่กำลังบินจากกรุงมาปูโต ประเทศโมซัมบิก สู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ช่วงนี้จะใช้เวลาบนอากาศประมาณ 9 ชั่วโมง ผมจะแวะพักที่โดฮา 3 ชั่วโมง แล้วเปลี่ยนเครื่องบินต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะใช้เวลาบินอีกราว 6 ชั่วโมง รวมเวลาที่ผมจะใช้ในการเดินทางกลับจากโมซัมบิกมายังประเทศไทยไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาเดินทางจากที่พักมาสนามบิน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง การรอขึ้นเครื่อง อีกหลายชั่วโมง อย่างการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับโมซัมบิกของผมครั้งนี้ถ้าคิดรวมทั้งขาไปและขากลับก็ประมาณได้ว่าผมต้องใช้เวลา 2 วันเต็มๆ
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th