" Prachakorn ท่องโลก "
ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติฟิลิปปินส์
รีนา ต๊ะดี 389 ครั้ง
แม้จะมีเพื่อนสนิทเป็นคนฟิลิปปินส์มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แต่ผู้เขียนไม่มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เลยจนกระทั่งช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เพื่อนชาวฟิลิปปินส์ตื่นเต้นใหญ่ ส่งรายการอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมายาวเหยียด แต่เมื่อไปถึงประเทศฟิลิปปินส์จริงๆ กลับหาอาหารฟิลิปปินส์แท้ๆ ได้ยากมาก อาจจะเป็นเพราะผู้เขียนเลือกพักในย่านเมืองที่เป็นย่านธุรกิจ จึงไม่มีโอกาสได้รับประทานอาหารฟิลิปปินส์แท้ๆ สักมื้อ เพียงแต่ได้มีโอกาสไปรับประทานไก่ทอดที่ร้าน JolliBee ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์และมีความผูกพันกับคนฟิลิปปินส์มาก
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Admin Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th