"คนพลัดบ้าน"
 สามีฝรั่งคือปลายทาง
สามีฝรั่งคือปลายทาง
ดุสิตา พึ่งสำราญ จำนวนผู้ชม : 279 ครั้ง
พยาบาลจากจังหวัดทางตอนเหนือของประเทศไทยอยู่กินกับสามีคนไทย 20 ปี มีชีวิตที่ “อดทนเยอะสำหรับผู้หญิงไทย ด้วยหน้าที่ ด้วยความเป็นแม่ ความเป็นเมีย แต่เขาไม่ได้ช่วยอะไรเลย เราเหนื่อย บ้านก็ไม่ส่ง แบงค์ยื่นมา อะไรให้รับผิดชอบแค่นิดหน่อยเอง ทำไมไม่มีเลย กลับบ้านก็ไม่กลับ ต้องโทรตาม” จนทำให้เลิกรากันไป และต่อมาก็ได้สามีฝรั่งเมื่อเข้าวัยเลข 50 กว่า แล้วชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ “เราแต่งงานกันที่นี่ เค้าให้แม่ ให้พ่อ ให้เงินมาสองแสน แล้วก็ทองให้เรา 20 บาท พอเราไปที่โน่นแล้ว ก็ให้ล้านหนึ่งเอามาใช้หนี้ .... แถมต้องมาดูแลทุกเดือนอีก 500 ยูโร ถือว่าเยอะสำหรับบ้านเรา” ผู้หญิงหลายคนบอกว่า เรื่องเล่าทำนองนี้มีเยอะมาก และเป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมาก ไม่ว่าจะวัยไหน อาชีพอะไร หันมาวางเป้าหมายในชีวิตไว้ว่า สามีฝรั่งคือปลายทาง ....
คนไร้บ้าน
คนไร้บ้าน
อมรา สุนทรธาดา จำนวนผู้ชม : 63 ครั้ง
สถานการณ์ คนไร้บ้าน ทั่วโลกกำลังวิกฤตสืบเนื่องจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและความไม่สงบทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังไม่รวมแรงงานย้ายถิ่นผิดกฎหมาย สถานการณ์ดังกล่าวนี้กำลังเป็นข้อพิพาททางการเมืองที่ขยายวงกว้างออกไปทุกขณะ เช่น เหตุการณ์ในยุโรปโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ EU ที่กลายเป็นประเทศปลายทางของผู้ลี้ภัยทางการเมืองจากซีเรียและแรงงานย้ายถิ่นจากแอฟริกาและเอเชีย ปัญหาที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อมีทั้งประชากรย้ายถิ่นผิดกฎหมาย ผู้อพยพลี้ภัยบวกกับประชากรเจ้าของประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยไม่มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งมีราคาแพงโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ดังนั้นรัฐบาลในหลายๆประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อสนับสนุนนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับประชากรไร้บ้าน ....
ดิจิตอลนอแมดส์ (ชนเร่ร่อนแห่งศตวรรษที่ 21)
ดิจิตอลนอแมดส์ (ชนเร่ร่อนแห่งศตวรรษที่ 21)
สักกรินทร์ นิยมศิลป์ จำนวนผู้ชม : 76 ครั้ง
ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลกครั้งใหญ่ จากการแพร่ขยายของเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้เกิดการพัฒนาการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบการทำงานที่เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ (smart devices) ทำให้เกิดการทำงานในลักษณะที่ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาอีกต่อไป การเกิดขึ้นของระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลดังกล่าว ทำให้เกิดการย้ายถิ่นของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ดิจิตอลนอแมดส์ (digital nomads) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานโดยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ (digital content) ต่างๆ เช่น นักพัฒนาเกมส์ วิศวกร IT ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการสิ่งพิมพ์ออนไลน์ เป็นต้น ....
การไปทำงานที่อื่นของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวข้องกับความไม่สงบหรือไม่
การไปทำงานที่อื่นของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เกี่ยวข้องกับความไม่สงบหรือไม่
อารี จำปากลาย จำนวนผู้ชม : 77 ครั้ง
ผู้เขียนและทีมวิจัย1ตั้งคำถามนี้เป็นเวลา 4-5 ปี มาแล้ว โชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2557 ให้เรามีโอกาสหาคำตอบนี้ด้วยการทำวิจัยเรื่อง การย้ายถิ่นของมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ เราช่วยกันคิดว่าจะถามคำถามอะไรบ้างเพื่อให้ได้คำตอบนี้ โดยตัดสินใจเลือกพื้นที่ด้วยการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของผู้คนทั้งในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ช่วงกลางปี 2557 เราเก็บข้อมูลบ้านที่เป็นตัวอย่างทั้งหมดพันกว่าครัวเรือน โดยน้องๆ ที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่พูดภาษามลายูท้องถิ่นได้ ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th