"เด็กเกิดน้อย?"
เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ
เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ
มนสิการ กาญจนะจิตรา จำนวนผู้ชม : 63 ครั้ง
ปีทองของการพัฒนาลูกช่วงไหนที่สำคัญที่สุด งานวิจัยหรือนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเด็กต้องเริ่มให้เร็วที่สุด เหมือนหนังสือเรื่อง รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ที่เขียนโดย มาซารุ อิบุกะ แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า และ ธีระ สุมิตรหนังสือเล่มนี้ทำให้สังคมตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 3 ขวบ ไม่ใช่รอจนไปโรงเรียนแล้วฝากความหวังไว้กับครู และการพัฒนานั้นไม่ใช่การอัดเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การให้ความรัก ให้ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้นและกายเพื่อสร้างเซลล์สมองให้งอกงาม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเมื่อเติบโตขึ้น ....
เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ
เลี้ยงลูกอย่างไร…ให้มีคุณภาพ
มนสิการ กาญจนะจิตรา จำนวนผู้ชม : 54 ครั้ง
ปีทองของการพัฒนาลูกช่วงไหนที่สำคัญที่สุด งานวิจัยหรือนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเห็นตรงกันว่าการพัฒนาเด็กต้องเริ่มให้เร็วที่สุด เหมือนหนังสือเรื่อง รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ที่เขียนโดย มาซารุ อิบุกะ แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า และ ธีระ สุมิตรหนังสือเล่มนี้ทำให้สังคมตื่นตัวเรื่องการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 3 ขวบ ไม่ใช่รอจนไปโรงเรียนแล้วฝากความหวังไว้กับครู และการพัฒนานั้นไม่ใช่การอัดเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การให้ความรัก ให้ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้นและกายเพื่อสร้างเซลล์สมองให้งอกงาม ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเมื่อเติบโตขึ้น ....
พัฒนาชาติ เพื่อการมี ลูก
พัฒนาชาติ เพื่อการมี ลูก
ภูเบศร์ สมุทรจักร จำนวนผู้ชม : 70 ครั้ง
การประกาศนโยบาย “สาวแก้มแดง” พร้อมกับการแจกวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการมีลูกอย่างมีคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พ่วงกับชื่อนโยบายสุดแรงระดับเรียกแขกอย่าง “มีลูกเพื่อชาติ” สร้างวาทกรรมในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นการมีลูกเพื่อแก้ปัญหาภาวะอัตราเกิดที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว เลยไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการที่ประเทศไทยจะมีแรงงานไม่เพียงพอต่อการค้ำจุนเศรษฐกิจไทยในอนาคต นับว่ากระทรวงฯ เรียกแขกสำเร็จสมเจตนารมณ์ แม้จะต้องทนรับแรงเสียดสีค่อนแคะว่าเป็นนโยบายชวนหัวก็ตาม ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th