"นานาสาระเรื่องประชากร"
บางเรื่องราวเบาๆ ในดินแดนโสมแดง
บางเรื่องราวเบาๆ ในดินแดนโสมแดง
อมรา สุนทรธาดา จำนวนผู้ชม : 44 ครั้ง
ในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกาก็ได้พบกันที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ ครึ่งหนึ่งหมดไปกับการรักษาความปลอดภัย ก่อนพบกันระหว่างสองผู้นำต่างวัยสื่อสังคมเสนอเกร็ดวิวาทะที่ไม่มีใครยอมใคร ทรัมป์ตั้งฉายาคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่า นายกระสวยอวกาศ เพราะชื่นชอบการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ คิมจองอึนเอาคืนทันที ด้วยการเรียกคู่กรณีว่า ผู้เฒ่าสติเฟื่อง เพื่อวัดใจว่าใครจะอดกลั้นหรือตั้งเงื่อนไขได้มากกว่ากันสำหรับการเจรจา โดยมีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมเป็นแนวหลังเสนอยุทธวิธีหลายแง่มุมเพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญสำหรับนโยบายยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ (denuclearization) ....
คนทำงานมีความสุข เพิ่มผลิตภาพ องค์กรยั่งยืน
คนทำงานมีความสุข เพิ่มผลิตภาพ องค์กรยั่งยืน
กัญญาพัชร สุทธิเกษม จำนวนผู้ชม : 72 ครั้ง
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญ แต่ที่ผ่านมา พบว่า SME เกือบทั้งหมดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมี SME 2,736,744 ราย แต่มีเพียง 586,958 รายเท่านั้นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยเป็น SME ขนาดกลางเพียง 12,812 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ SME ทั้งหมด และระหว่าง ปี 2555-2558 มี SME ที่ยกเลิกกิจการสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการประคับประคองรากฐานเศรษฐกิจและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายของประเทศไทย ....
Bristol - เมืองอัจฉริยะน้ำตาล (Sugar Smart Bristol)
Bristol - เมืองอัจฉริยะน้ำตาล (Sugar Smart Bristol)
สรินทร์ญา ไข่เขียว จำนวนผู้ชม : 291 ครั้ง
Bristol เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุดในประเทศอังกฤษ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิต การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค เมื่อปี 2557 The Sunday Times หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษจัดอันดับให้ Bristol เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในประเทศอังกฤษ และในปี 255 คณะกรรมาธิการยุโรปมอบรางวัล European Green Capital Award ให้แก่ Bristol ซึ่งถือเป็นเมืองแรกของสหราชอาณาจักรที่ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัลนี้จะมอบให้เฉพาะเมืองที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อชาวเมืองของตน ....
ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ ๙
ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ ๙
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ จำนวนผู้ชม : 56 ครั้ง
นับจากวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คือช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งยาวนานถึง ๗๐ ปี ๔ เดือน ๔ วัน ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านประชากรนั้น เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเกิด ‘การเปลี่ยนผ่านทางประชากร’ อย่างแท้จริงในช่วง ๗๐ ปีเศษนี้ ....
ดังนั้นการตัดสินใคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นโสด
ดังนั้นการตัดสินใคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นโสด
จรัมพร โห้ลำยอง จำนวนผู้ชม : 66 ครั้ง
การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ผลของการตัดสินใจที่จะแต่งหรือไม่นั้น ส่งผลในวงกว้างไปยังสังคมรอบตัว ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน เรื่อยไปจนถึงระดับประเทศ ผลพวงที่เห็นชัดเจนคือ ความไม่นิยมแต่งงานของคนรุ่นใหม่ จะไปส่งผลต่อภาวะการเกิดของประชากรไทยให้ลดน้อยลง และโครงสร้างของประชากรผิดรูปผิดร่างไป เป็นการส่งสัญญาณต่อความมั่นคงของประเทศในหลากหลายมิติ ดังนั้นการครองโสดของหนุ่มสาวสมัยนี้ ดูจะไม่เป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้ว แค่เพียงผู้เขียนหันซ้ายมองขวาในสังคมใกล้ตัว ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th