"นานาสาระเรื่องประชากร"
Bristol - เมืองอัจฉริยะน้ำตาล (Sugar Smart Bristol)
Bristol - เมืองอัจฉริยะน้ำตาล (Sugar Smart Bristol)
สรินทร์ญา ไข่เขียว จำนวนผู้ชม : 9 ครั้ง
Bristol เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุดในประเทศอังกฤษ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิต การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค เมื่อปี 2557 The Sunday Times หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษจัดอันดับให้ Bristol เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในประเทศอังกฤษ และในปี 255 คณะกรรมาธิการยุโรปมอบรางวัล European Green Capital Award ให้แก่ Bristol ซึ่งถือเป็นเมืองแรกของสหราชอาณาจักรที่ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัลนี้จะมอบให้เฉพาะเมืองที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อชาวเมืองของตน ....
ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ ๙
ประชากรและการพัฒนาในสมัยรัชกาลที่ ๙
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ จำนวนผู้ชม : 9 ครั้ง
นับจากวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คือช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งยาวนานถึง ๗๐ ปี ๔ เดือน ๔ วัน ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านประชากรนั้น เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเกิด ‘การเปลี่ยนผ่านทางประชากร’ อย่างแท้จริงในช่วง ๗๐ ปีเศษนี้ ....
ดังนั้นการตัดสินใคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นโสด
ดังนั้นการตัดสินใคำอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นโสด
จรัมพร โห้ลำยอง จำนวนผู้ชม : 14 ครั้ง
การแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน แต่ผลของการตัดสินใจที่จะแต่งหรือไม่นั้น ส่งผลในวงกว้างไปยังสังคมรอบตัว ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน เรื่อยไปจนถึงระดับประเทศ ผลพวงที่เห็นชัดเจนคือ ความไม่นิยมแต่งงานของคนรุ่นใหม่ จะไปส่งผลต่อภาวะการเกิดของประชากรไทยให้ลดน้อยลง และโครงสร้างของประชากรผิดรูปผิดร่างไป เป็นการส่งสัญญาณต่อความมั่นคงของประเทศในหลากหลายมิติ ดังนั้นการครองโสดของหนุ่มสาวสมัยนี้ ดูจะไม่เป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้ว แค่เพียงผู้เขียนหันซ้ายมองขวาในสังคมใกล้ตัว ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th