"คุยกับ..ปราโมทย์"
มาชะลอวัยกันเถอะ!
มาชะลอวัยกันเถอะ!
ปราโมทย์ ประสาทกุล จำนวนผู้ชม : 214 ครั้ง
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเรามีชีวิตอยู่มายาวนานจนอายุขึ้นหลักเจ็ดสิบปีแล้ว เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ผมเคยนึกกระหยิ่มว่าแม้จะเป็นผู้สูงอายุแล้ว แต่ก็ยังเป็นเด็กๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันตอนนั้น ผมเป็น “ผู้สูงอายุวัยต้น” อายุยังไม่ถึงหลักเจ็ดสิบ มาวันนี้ ตัวผมจะไม่นับว่าเป็นผู้สูงอายุรุ่นเยาว์อีกต่อไป ผมจะถูกจัดให้เป็น “ผู้สูงอายุวัยกลาง” และอีกไม่นาน ก็จะเป็น “ผู้สูงอายุวัยปลาย” (ถ้ายังไม่รีบตายเสียก่อน อย่างที่มีผู้เตือนอยู่เสมอว่า ถ้ารักชีวิต ก็ต้องหมั่นหายใจไว้) ....
Copyright © 2018 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th