The Prachakorn

รางวัลอีกโนเบลประจำปี 2561


วรชัย ทองไทย

19 ธันวาคม 2561
983รางวัลอีกโนเบลประจำปี 2561 นี้ นับเป็นครั้งที่ 28 ที่จัดโดยนิตยสารวิทยาศาสตร์ขำขันชื่อ ประวัติงานวิจัยที่เป็นไปไม่ได้ (Annals of Improbable Research) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงละครแซนเดอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ไปทั่วโลก (ชมวิดีโอได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=GQqZVthHyuA&feature=youtu.be)

ประเด็นหลักของพิธีแจกรางวัลปีนี้คือ “หัวใจ” จึงมีการแสดงอุปรากรสั้นเรื่อง “หัวใจสลาย” และปาฐกถา 24/7 ในหัวข้อ “หทัยวิทยา” (Cardiology) รวมทั้งรางวัลอีกโนเบลที่จะมอบให้ผู้ได้รับรางวัลก็เป็นถ้วยรางวัลรูปหัวใจด้วย (ดังรูป)


พิธีกร Marc Abrahams แสดงถ้วยรางวัลอีกโนเบลให้ผู้ชมดู
ที่มา: https://image4.slideserve.com/8012344/master-of-ceremonies-marc-abrahams-holds-n.jpg

 

รางวัลอีกโนเบล 10 รางวัลในปีนี้คือ

สาขาการแพทย์ มอบให้กับนายแพทย์ชาวอเมริกัน 2 คน (Marc Mitchell กับ David Wartinger) ที่ให้คนไข้นั่งรถไฟเหาะเพื่อเร่งการขับถ่ายของนิ่วในไตให้เร็วขึ้น

สาขามานุษยวิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน โรมาเนีย และเดนมาร์ก (Tomas Persson, Gabriela-Alina Sauciuc และ Elainie Madsen) ที่ได้สังเกตพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีในสวนสัตว์ จนสามารถสรุปได้ว่า ลิงชิมแปนซีชอบเลียนแบบมนุษย์มากเท่าๆ กับที่มนุษย์ชอบเลียนแบบลิงชิมแปนซี

สาขาชีววิทยา มอบให้กับนักวิจัยชาวสวีเดน โคลัมเบีย เยอรมัน ฝรั่งเศส และสวิส (Paul Becher, Sebastien Lebreton, Erika Wallin, Erik Hedenstrom, Felipe Borrero-Echeverry, Marie Bengtsson, Volker Jorger และ Peter Witzgall) ที่สาธิตว่า ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องไวน์สามารถใช้ทักษะการดมเพื่อบอกได้ว่า มีแมลงวันอยู่ในแก้วไวน์

สาขาเคมี มอบให้กับนักวิจัยชาวโปรตุเกส 3 คน (Paula Romao, Adilia Alarcao และ Casar Viana) ที่ได้วัดความเข้มข้นของน้ำลาย เพื่อที่จะบอกว่าระดับไหนสามารถใช้ทำความสะอาดพื้นได้

สาขาแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) มอบให้กับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น (Akira Horiuchi) ที่ได้เขียนรายงานวิจัยเรื่อง “การส่องกล้องตรวจลำ.ไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ในท่านั่ง: บทเรียนจากการทำด้วยตนเอง”

สาขาวรรณกรรม มอบให้กับนักวิจัยชาวออสเตรเลีย เอลซัลวาดอร์ และสหราชอาณาจักร (Thea Blackler, Rafael Gomez, Vesna Popovic และ M. Helen Thompson) ที่สรุปผลการศึกษาว่า ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเกือบทั้งหมดไม่ได้อ่านคู่มือการใช้เลย

สาขาโภชนาการ มอบให้กับนักวิจัยชาวซิมบับเว (James Cole) ที่พบว่า ปริมาณแคลอรีที่ได้จากการบริโภคเนื้อมนุษย์ จะน้อยกว่าปริมาณแคลอรีที่ได้จากการบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วๆ ไป อย่างมีนัยสำคัญ

สาขาสันติภาพ มอบให้กับนักวิจัยชาวสเปนและโคลัมเบีย (Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea Serge, Maria-Luisa Ballestar, Jaime Sanmartin, Constanza Calatayud และ Beatriz Alamar) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความถี่ แรงจูงใจ และผลลัพธ์ของการตะโกนและสบถ ในขณะที่กำลังขับรถ

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine) มอบให้กับนายแพทย์ชาวอเมริกัน 3 คน (John M. Barry, Bruce Blank และ Michel Boileau) ที่ใช้แสตมป์เพื่อทดสอบว่า อวัยวะเพศชายยังคงใช้การได้อยู่หรือไม่ ในรายงานการวิจัยเรื่อง “การติดตามตรวจสอบการตื่นตัวของจู๋ในเวลากลางคืนด้วยสแตมป์ (Nocturnal Penile Tumescence Monitoring with Stamps)”

สาขาเศรษฐศาสตร์ มอบให้กับนักวิจัยชาวแคนาดา จีน สิงคโปร์ และอเมริกัน (Lindie Hanyu Liang, Douglas Brown, Huiwen Lian, Samuel Hanig, D. Lance Ferris และ Lisa Keeping) ที่ได้ทำวิจัยเพื่อให้รู้ว่า จะได้ผลหรือไม่ ถ้าลูกจ้างจะใช้ตุ๊กตาวูดู (Voodoo doll) ตอบโต้นายจ้างที่ชอบใช้อำนาจ

รางวัลอีกโนเบล: รางวัลที่ทำให้ขำก่อนคิด


คำสำคัญ คือ รางวัลอีกโนเบล


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]