The Prachakorn

“Sapiens : a brief history of humankind” (เซเปียนส์ : ประวัติย่อมนุษยชาติ)


เพ็ญพิมล คงมนต์

21 พฤศจิกายน 2562
1032“Sapiens” หนังสือเล่มนี้จัดเป็นหนังสือทางด้านมานุษยวิทยา แนวประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ที่น่าติดตาม เป็นผลงานของ Yuval Noah Harari นักวิชาการชาวอิสราเอล เป็นการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ Homo sapiens ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ นับตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นลิงไร้หางที่ไม่มีความสำคัญ จนกลายเป็นผู้ครอบครองโลก “การปฏิวัติการรับรู้” ที่เกิดขึ้นเมื่อ 70,000 ปีก่อน ได้เป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเซเปียนส์ ก่อให้เกิดความสามารถด้านการสื่อสารที่สำคัญ ที่เอื้อให้เซเปียนส์สร้างกฎ กติกา ระบบ แบบแผน 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวของมวลมนุษยชาติ Homosapiens กว่า 70,000 ปีเอาไว้อย่างย่อๆ ตั้งแต่กำเนิดมนุษย์ การดิ้นรนต่อสู้ ความขัดแย้ง การร่วมมือ ความเจริญรุ่งเรือง จากต้นกำเนิดบรรพบุรุษของพวกเรา ไปจนถึงโลกยุคดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นการไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และในโลกยุคใหม่ ครบถ้วนทุกมิติความคิดในมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศาสนา เป็นต้น 

เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ ลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์/การปฏิวัติการรับรู้/สัตว์ที่ไม่สลักสำคัญ/ต้นไม้แห่งความรู้/วันหนึ่งในชีวิตของอดัมและอีฟ/น้ำท่วมใหญ่/การปฏิวัติเกษตรกรรม/เรื่องหลอกลวงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์/การสร้างพีระมิด/ข้อมูลล้นสมอง/ประวัติศาสตร์ไร้ซึ่งความยุติธรรม/การรวมเป็นหนึ่งของมนุษยชาติ/ลูกศร
แห่งประวัติศาสตร์/หอมกลิ่นเงินตรา/วิสัยทัศน์แบบจักรวรรดิ/หลักธรรมแห่งศาสนา/ ความลับของความสำเร็จ/การปฏิวัติวิทยาศาสตร์/การค้นพบความไม่รู้/การสมรสระหว่างวิทยาศาสตร์และจักรวรรดิ/หลักการของนายทุน/กงล้อแห่งอุตสาหกรรม/การปฏิวัติอย่างถาวร /แล้วพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขนับจากนั้นมา/จุดจบโฮโมเซเปียนส์/สัตว์ที่กลายไปเป็นพระเจ้า

ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาฮิบรู ในปี 2010 ต่อมาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษในปี 2014 และชนะรางวัล National Library of China’s Wenjin Book Award ในฐานะหนังสือที่ดีเยี่ยมที่สุด ในปี 2014 เป็นหนังสือขายดีใน The New York Times Best Seller

หมายเหตุ: หนังสือเล่มนี้มีฉบับแปลเป็นภาษา โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ติดตามอ่านตัวเล่ม ได้ที่ งานบริการ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
ที่มา:    Yuval Noah Harari. (2015). Sapiens : A brief history of humankind. New York : Harper.      
 


Tags :

CONTRIBUTOR

Related Posts
Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]