The Prachakorn

Prachakorn Forum EP.12 | สังคมสูงวัยกับการสูงวัยในที่เดิม


รศรินทร์ เกรย์,ณปภัช สัจนวกุล

14 พฤษภาคม 2564
1101แม้ว่าสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา แต่นโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพิ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้เอง

การสูงวัยในที่เดิม (ageing in place) เป็นแนวทางมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยอยู่ในบ้าน ในครอบครัว หรือในชุมชนเดิมของตัวเอง ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในสถานบริบาลระยะยาวประเภทต่างๆ และมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุยังคงได้รับบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคมอย่างเหมาะสมด้วย
Ageing in place จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ สำหรับบริบทประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการพูดคุยในหัวข้อ

สังคมสูงวัยกับการสูงวัยในที่เดิม (Ageing in Place)

โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ และ อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตาม Prachakorn Forum EP.12 ได้ที่ 
Facebook: https://fb.watch/5ItywzFVpw/
YouTube: https://youtu.be/12njCtxODhY  

 


ติดตามผลงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prachakorn Forum ได้ที่

Facebook: www.facebook.com/theprachakorn
Instagram:  ThePrachakorn
Line Official: @theprachakorn (https://lin.ee/0mxoQUH
เพิ่มเพื่อน

เว็บไซต์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล: https://ipsr.mahidol.ac.th
The Prachakorn: https://www.theprachakorn.comCONTRIBUTORS

Related Posts
สูงวัยแต่ไม่แก่

ปราโมทย์ ประสาทกุล

ครัวเรือนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กาญจนา เทียนลาย,ศุทธิดา ชวนวัน,ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

รอหมูป่าออกจากถ้ำ

ปราโมทย์ ประสาทกุล

บ้านคนแก่ของเพื่อนเก่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

คนจนในสหรัฐอเมริกา

อมรา สุนทรธาดา

ลักษณนาม

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]