The Prachakorn

เมื่อมัธยม ขย่มการเมือง


สักกรินทร์ นิยมศิลป์,พจนา หันจางสิทธิ์,ดุสิตา พึ่งสำราญ,สุภาณี ปลื้มเจริญ

14 ตุลาคม 2563
1108ขณะนี้ การชูสามนิ้วได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองปี 2563 ไปแล้ว แต่ความหมายที่แฝงลึกลงไปกว่านั้นอีกคือเป็นการเคลื่อนไหวของวัยรุ่นระดับมัธยมอีกด้วยหลังจากที่นักเรียนมัธยมชูสามนิ้วระหว่างการเข้าแถวเคารพธงชาติ รวมทั้งร่วมการปราศรัยและการชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยที่นักเรียนระดับมัธยมแสดงออกทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ปรากฏการณ์นี้แม้จะส่งสัญญาณที่ดีที่สะท้อนว่าเด็กแสดงความสนใจและความคิดเห็นทางการเมือง แต่ก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองอดที่จะมีความกังวลไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความพร้อมทางวุฒิภาวะ การรับและการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัยในการไปร่วมชุมนุม และอื่นๆ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรเมื่อเกิดการถกเถียงประเด็นการเมืองภายในบ้าน โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีความเห็นที่ขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชัน ในการเสวนาใต้ชายคาประชากรครั้งนี้ จะได้ชวนนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และนักวิชาการและวิจัยที่มีลูกอยู่ในวัยมัธยมได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพูดคุยประเด็นการเมืองภายในบ้านเป็นไปอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

Facebook Link: https://www.facebook.com/255818394487885/videos/256094129165198CONTRIBUTORS

Related Posts
COVID-19 โรคเปลี่ยนโลก

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

มองประชากรศึกษาผ่านกรอบเควียร์

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

ปาฐกถา

วรชัย ทองไทย

ลักษณนาม

วรชัย ทองไทย

การเดินทางของชุดครุย

ณัฐนี อมรประดับกุล,ณปภัช สัจนวกุล

คำขวัญวันเด็ก

สุภาณี ปลื้มเจริญ

การเดินทางไกลที่คุ้มค่า

ปราโมทย์ ประสาทกุล

สมมุติฐาน

วรชัย ทองไทย

หาว

วรชัย ทองไทย

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]