The Prachakorn

Work (away) from Home: ชีวิตที่หล่นหายของแรงงานข้ามชาติ


โรยทราย วงศ์สุบรรณ

06 พฤษภาคม 2563
145บทคัดย่อ

เมื่อเกิดวิกฤติ COVID-19 แรงงานจำนวนหนึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานที่บ้านมีการพูดถึงการจะทำอย่างไรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะไม่ได้เข้าสำนักงาน แต่มีบางคนเมื่อเค้าจำเป็นต้องรับมือและเผชิญกับวิกฤติห่างบ้านอย่างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เมื่อภาษาไทยไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจ เมื่อเงินเก็บของเราถูกส่งกลับไปให้คนข้างหลังในประเทศที่เราจากมา โดยหวังว่าเงินเหล่านั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น แต่อยู่ๆ เราถูกประกาศพักงาน เลิกจ้าง เราไม่มีญาติ คนรู้จัก ข้อมูลข่าวสารมากมายก็ไม่เข้าใจ ภาพแรงงานข้ามชาติจำนวนมากเร่งรีบพยายามเดินทางกลับไป เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในภาวะตกงานสิ้นหวังและสับสน จนถึงวันที่พรมแดนปิดลง แต่ก็มีแรงงานข้ามชาติหลักล้านที่ยังอยู่ในสังคมไทย เขาเหล่านี้มีชีวิตอย่างไรพยายามมีชีวิตรอดอย่างไร นอกจากเราจะพยายามพูดถึงการไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เราก็มีกลุ่มคนที่ถูกมองไม่เห็น บนความเป็นอื่นรับมือกับวิกฤติในแผ่นดินที่ไม่ใช่มาตุภูมิ

Facebook Link: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/videos/1658791864272430/CONTRIBUTOR

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Admin | Webmaster: piyawat.saw@mahidol.ac.th