The Prachakorn

จับตาประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีน


จงจิตต์ ฤทธิรงค์

06 ตุลาคม 2563
1027ปี 2020 โลกของเรามีประชากรจำนวน 7,795 ล้านคน จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,439 ล้านคน อินเดียมีประชากร 1,380 ล้านคน ซึ่งมีมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีน จำนวนประชากร 2 ประเทศนี้รวมกันมีมากกว่า 1 ใน 3 หรือ คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของประชากรโลกทั้งหมด

 ปี 2027 ประชากรอินเดียมากกว่าจีน

ที่มา: ปรับจาก https://www.canva.com

สหประชาชาติคาดประมาณไว้ว่า ปี 2027 หรืออีกไม่ถึง 10 ปีจากนี้ อินเดียจะมีจำนวนประชากรแซงหน้าจีนที่ 1,469 ล้านคน ด้วยอัตราเพิ่มต่อปีร้อยละ 0.92 ในขณะที่จีนมีอัตราเพิ่มต่อปีเพียง 0.26 อัตราเพิ่มประชากรของจีนต่ำกว่าอินเดียอย่างมีนัยสำคัญและอัตราเพิ่มประชากรของจีนจะลดลงจนติดลบในปี 2030 ซึ่งหมายความว่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปในแต่ละปี จีนจะมีจำนวนคนเสียชีวิตต่อปีมากกว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่

ในช่วง 5 ปีนี้ (2020-2025) ผู้หญิงอินเดียมีบุตรโดยเฉลี่ยตลอดวัยมีบุตร (อายุ 15-49 ปี) 2.1 คน ในขณะที่ผู้หญิงจีนจะให้กำเนิดบุตรโดยเฉลี่ยเพียง 1.7 คนเท่านั้น ด้วยอัตราดังกล่าวทำให้อินเดียมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ในช่วง 5 ปีนี้ มากถึงเกือบ 120 ล้านคน ในขณะที่เด็กจีนเกิดใหม่จำนวน 77 ล้านคน หมายความว่าอินเดียจะมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ในช่วงเวลา 5 ปีนี้ มากกว่าจีนถึงเกือบ 50 ล้านคน ในขณะที่อัตราตายระหว่างสองประเทศนี้ไม่ต่างกันนัก คือ 7.4 และ 7.8 ต่อประชากร 1,000 คน ในอินเดียและจีน ตามลำดับ

ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นประชากรและวัฒนธรรมอินเดียเดินทางไปเผยแพร่อยู่ทั่วทุกมุมโลก อย่างที่เราเคยคุ้นชินกับการที่เห็นคนจีน พร้อมกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมกระจายอยู่ทั่วโลกเช่นกัน อินเดียมีภาษาพูดมากมาย รัฐบาลประกาศให้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อราชการ อีกหน่อยผู้คนอาจจะลองมาฝึกพูดภาษาฮินดีก็เป็นได้ ถ้าอย่างนั้น เราลองมาฝึกพูดประโยคทักทายกัน “นะมัสเต (Namaste)” และหากคุณเจอสาวสวยนัยน์ตาแขกลองพูดว่า “ตุมอิทานิซุนดาคุนโฮ (Tum itanee sundar kyon ho) – ทำไมคุณสวยจัง?” หากคำนวณจากสัดส่วนสตรีชาวอินเดียต่อประชากรสตรีทั่วโลกแล้ว มีความเป็นไปได้ถึง 1 ใน 5 ว่าเธอจะเข้าใจและส่งยิ้มหวานกลับมา

 
ที่มา: https://wallhere.com/th/wallpaper/1849157

แหล่งข้อมูล: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. “World Population Prospects 2019”. CONTRIBUTOR

Related Posts
สารตั้งต้น เล่ม 1 และ 2

จีรวรรณ หงษ์ทอง

โครงสร้างอายุเปลี่ยนสังคม

ปราโมทย์ ประสาทกุล

Longevity Star ในประเทศจีน

ศุทธิดา ชวนวัน

สูงอายุ - ย้ายถิ่น - พำนักยาว

เฉลิมพล แจ่มจันทร์

การเดินทางของชุดครุย

ณัฐนี อมรประดับกุล,ณปภัช สัจนวกุล

พิธีในยุคโควิด-19

วรชัย ทองไทย

แกะกล่อง Baby Box รอบโลก

มนสิการ กาญจนะจิตรา

มารู้จักวัคซีนโควิด 19

มนสิการ กาญจนะจิตรา

Copyright © 2020 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333
Webmaster: [email protected]